اخبار صالحین

اردوی تفریحی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج صدیقه کبری(س)

اردوی تفریحی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج صدیقه کبری(س)

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): اردوی حلقات صالحین  پایگاه مقاومت بسیج صدیقه کبری(س) درمحیط  تفریحی دریاچه شورابیل با حضور سرگروه و متربیان حلقه صالحین شهید وحدت اعلایی برگزار شد. انتهای...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین حفظ جزء سی پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین حفظ جزء سی پایگاه مقاومت طاهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت طاهره روستای مجره حضور یافتند و از کلاس جوانه های صالحین حفظ جزء سی این پایگاه نظارت و سرکشی...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس حفظ جزء سی پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس حفظ جزء سی پایگاه مقاومت طاهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت طاهره روستای مجره حضور یافتند و از کلاس حفظ جزء سی جوانه های صالحین سطح کودک و نوجوان نظارت و...

ادامه مطلب ...
غبارروبی مزار شهدا توسط متربیان جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره حوزه روستایی ام کلثوم(س) حوزه روستایی ام کلثوم(س)

غبارروبی مزار شهدا توسط متربیان جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): غبارروبی مزار شهدا توسط متربیان کلاس حفظ سور مسبحات جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره به همراه مربی و فرمانده پایگاه در مزار شهدای روستای خانقاه بفراجرد صورت...

ادامه مطلب ...
ابتکار متربیان جوانه های صالحین در تهیه روزنامه دیواری طرح یک حلقه یک شهیدپایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم حوزه روستایی ام کلثوم(س)

ابتکار متربیان جوانه های صالحین در تهیه روزنامه دیواری طرح یک حلقه یک شهیدپایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): متربیان کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره با همکاری فرمانده پایگاه و مربیان اقدام به تهیه روزنامه دیواری ابتکاری یک حلقه یک شهید نموده اند. انتهای...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس کمک های اولیه جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس کمک های اولیه جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت طاهره روستای مجره حضور یافتند و از کلاس کمک های اولیه جوانه های صالحین این پایگاه نظارت و سرکشی...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت بسیج طاهره روستای مجره حضور یافتند و  از کلاس طرح جوانه های صالحین گل سازی این پایگاه نظارت و سرکشی...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس طرح جوانه های صالحین پایگاه کوثر گورانسراب حوزه روستایی ام کلثوم(س)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس طرح جوانه های صالحین پایگاه کوثر گورانسراب

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت بسیج کوثر حضور یافتند و  از کلاس طرح جوانه های صالحین روبان دوزی این پایگاه نظارت و سرکشی...

ادامه مطلب ...
سرکشی تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت مطهره روستای خانقاه بفراجرد حضور یافته و از روند اجرایی کلاس نقاشی و کاردستی جوانه های صالحین این...

ادامه مطلب ...
اردوی زیارتی متربیان طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد. حوزه روستایی ام کلثوم(س)

اردوی زیارتی متربیان طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد.

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): اردوی زیارتی متربیان طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س) در امامزاده سید صدر الدین موسی کاظم اردبیل با اجرای برنامه های متنوع...

ادامه مطلب ...
جشن ولادت املام رضا(ع) در پایگاه مقاومت بسیج مطهره برگزار شد. حوزه روستایی ام کلثوم(س)

جشن ولادت املام رضا(ع) در پایگاه مقاومت بسیج مطهره برگزار شد.

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): جشنی به مناسبت ولادت املام رضا(ع) با حضور بسیجیان و متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت مطهره روستای خانقاه بفراجرد برگزار شد. انتهای پیام/ ...

ادامه مطلب ...
مجمع مربیان صالحین مردادماه حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد. حوزه روستایی ام کلثوم(س)

مجمع مربیان صالحین مردادماه حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد.

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): مجمع مربیان صالحین مردادماه با حضور مربیان و سرگروه های صالحین حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد.در این مجمع سرمربی صالحین حوزه خواهر نرگس مختاری مطالبی را...

ادامه مطلب ...
سرکشی فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از حلقه صالحین پایگاه مقاومت محدثه حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از حلقه صالحین پایگاه مقاومت محدثه

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت محدثه روستای آل هاشم حضور یافتند و از روند اجرایی و عملکرد حلقه صالحین شهید شیراله عموزاده...

ادامه مطلب ...
آمده‌ام شاه پناهم بده/ مشهد قبله‌گاه زائران شمس الشموس(ع)

آمده‌ام شاه پناهم بده/ مشهد قبله‌گاه زائران شمس الشموس(ع)

دل‌هایی که به ضریح گره می‌خورد جواهری در مشهد هرروز پرفروغ‌تر از گذشته می‌درخشد و همچون نگینی پرجاذبه میلیون‌ها عاشق را از سراسر دنیا به‌سوی خود جذب می‌کند، امروز نقاره‌های حرم مطهر رضوی مژده آمدن شاه...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت راضیه حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت راضیه

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت بسیج راضیه روستای طولش حضور یافتند و از روند اجرایی کلاس شیرینی پزی جوانه های صالحین این پایگاه...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت بسیج مطهره روستای خانقاه بفراجرد حضور یافتند و از روند اجرایی کلاس شیرینی پزی جوانه های صالحین...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت ام کلثومس): مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در پایگاه مقاومت مطهره روستای خانقاه بفراجرد حضور یافته و از کلاس جوانه های صالحین حفظ سور مسبحات نظارت و سرکشی...

ادامه مطلب ...
نشست سرگروه و مربی با والدین متربیان حلقات کودک و نوجوان پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد. حوزه روستایی ام کلثوم(س)

نشست سرگروه و مربی با والدین متربیان حلقات کودک و نوجوان پایگاه مقاومت طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س) برگزار شد.

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س): نشست سرگروه و مربی با والدین متربیان حلقات کودک و نوجوان شهید سید منصور لطیفی پایگاه مقاومت طاهره  با حضور والدین متربیان،سرگروه ها،مربی صالحین پایگاه و مسئول...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس طرح جوانه های صالحین سبک زندگی اسلامی پایگاه مقاومت راضیه حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) از کلاس طرح جوانه های صالحین سبک زندگی اسلامی پایگاه مقاومت راضیه

فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه روستایی ام کلثوم(س) در کلاس جوانه های صالحین سبک زندگی اسلامی پایگاه مقاومت راضیه حضور یافتند و از روند اجرایی این کلاس نظارت و سرکشی نمودند. انتهای پیام/ ...

ادامه مطلب ...
سرکشی و نظارت مسئولین تعلیم و تربیت سپاه استان از کلاس طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره،طاهره و راضیه حوزه روستایی ام کلثوم(س) حوزه روستایی ام کلثوم(س)

سرکشی و نظارت مسئولین تعلیم و تربیت سپاه استان از کلاس طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت مطهره،طاهره و راضیه حوزه روستایی ام کلثوم(س)

به گزارش اطلاع رسانی صالحین حوزه مقاومت بسیج ام کلثوم(س) خواهران: مسئولین تعلیم و تربیت سپاه استان در پایگاه های مقاومت مطهره،راضیه و طاهره حوزه روستایی ام کلثوم(س)حضور یافتند و از روند اجرایی و عملکرد کلاس های طرح...

ادامه مطلب ...